Месечни лимити по НЗОК

На всеки здравно-осигурен пациент с изведена стома (коло-, илео-, уро-, нефро- или цистостома) се полага месечна стойност, определена от НЗОК:

• Коло- и илеостоми – 300,00 лв. с ДДС

• Уро- и нефростоми – 350,00 лв. с ДДС

Всеки пациент сам може да определя количеството торбички (пелоти) или аксесоари, които да закупи в рамките на месечния лимит.

При изписването от болничното заведение ще ви бъде издадена епикриза, съдържаща кодовете по НЗОК на необходимите стома продукти и аксесоари. Епикризата и рецептурната книжка се предоставят на личния лекар, който вписва в рецептурната книжка кодовете по НЗОК на стома консумативите и кода на заболяването по МКБ (Международна Класификация на Болестите) и издава безплатна рецепта.

• Колостома – Z43.3

• Илеостома – Z43.2

• Уростома – Z43.5

• Нефро- и цистостома – Z43.6

Рецептурната книжка се заверява в РЗОК. Личният лекар издава безплатна рецепта за необходимите консумативи според кодовете от НЗОК всеки месец или на всеки три месеца. Консумативите могат да бъдат получени в аптека с договор с НЗОК за работа с медицински изделия при представяне на рецептурна книжка.