Какво е Стома?

Стома е дума от гръцки произход, която означава изход или отвор. Стома е хирургически създаден изход (от дебелото черво, тънките черва или пикочните пътища) през коремната стена. Стомата може да бъде временна или постоянна. Най-често срещаните видове са колостома, илеостома и уростома. Грижата за стомата варира в зависимост от нейния вид.

Временна стома се извежда за определен период от време, най-вече за да се осигури заздравяването след усложнени постоперативни състояния.

Постоянната стома е решение без възможност за връщане в първоначалното състояние (например при пълно отстраняване на ректума, отстраняване на пикочния мехур).

Характеристики на стомата

  • Здравата стома е червена, което изначава, че е с нормално кръвоснабдяване
  • Повърхността на стомата обикновено е мека и влажна, сходна с лигавицата във вътрешността на устата
  • Стомата няма нервни окончания, поради което в нея няма чувствителност
  • Кожата около стомата се нарича перистомална и трябва да бъде непокътната и да изглежда по същия начин като кожата в други части на тялото
  • Обикновено се извежда само една стома, но има случаи, в които се налага извеждане на повече от един отвор

Ако вашата стома не показва тези признаци, консултирайте се с вашия лекуващ лекар.