Как да получите продукти Dansac

Помощните средства за стомирани пациенти се отпускат по здравна каса с месечен лимит от:

• Коло- и илеостоми – 200,00 лв. с ДДС

• Уро- и нефростоми – 206,40 лв. с ДДС

При изписването от болницата се издава епикриза, в която се записва кодът на продуктите по НЗОК. Необходимо е да имате рецептурна книжка:

  • Ако имате вече такава, трябва да я предоставите на личния си лекар заедно с  епикризата. Той вписва кода на заболяването по МКБ (Международна Класификация на Болестите) в рецептурната книжка и издава безплатна рецепта всеки месец или на всеки 3 месеца. 
  • В случай, че нямате рецептурна книжка, трябва да си закупите такава от аптека или книжарница за медицински документи. Епикризата и рецептурната книжка трябва да се предоставят на личния лекар. Той вписва кода на заболяването по МКБ (Международна Класификация на Болестите) в рецептурната книжка и издава безплатна рецепта всеки месец или на всеки 3 месеца.  

Рецептурната книжка трябва да се завери в РЗОК. 

Консумативите могат да бъдат получавани в избрана от вас аптека с договор с НЗОК за работа с медицински изделия при представяне на рецептурна книжка.

Ние можем да ви съдействаме при избора на аптека и първоначалната доставка.

Ако имате нужда от консултация, допълнителна информация или съдействие, свържете се с наш консултант на тел. 0898 462 355