Защита на лични данни

Защитата и сигурността на Вашите лични данни са важни за ХРАТМАНН. Затова ХАРТМАНН („ХАРТМАНН“ – това са Пол Хартманн АД и всички директни/индиректни подразделения) управлява тази и другите си интернет страници (общо наричани „Уебсайт“) в съответствие с приложимите закони за защита и сигурност на данните.
По-долу ви предоставяме информация за вида данни, които събираме на Уебсайта, целите, за които ги използваме и, евентуално, лицата, с които ги споделяме.

Събирани данни и цел на обработването им
На Уебсайта ние използваме бисквитки. Можете да намерите допълнителна информация в Политиката за използване на бисквитки [хиперлинк]. Тази политика ще Ви покаже как да блокирате използването на бисквитки и използването на информацията събрана от тях при анонимни или псевдо-анонимни профили.
С оглед защитата от кибер атаки и изготвяне на доклади за анализ на сигурността, всеки достъп до Уебсайта се записва. В тази връзка се събират само IP адресите и никакви други лични данни. IP адресите са анализират само в случаи на кибер атаки. Данните за достъп до системата се заличават регулярно.
В допълнение, във връзка с управлението на Уебсайта, ние събираме лични данни (напр. имена, адреси, телефонни номера или е-мейл адреси) само, когато Вие доброволно сте ги предоставили на нас (напр. чрез регистрация, запитвания, проучвания и др.) или когато сме оправомощени да обработваме или използваме такива данни на базата на Ваше разрешение или законова разпоредба.
Като правило ние използваме тези данни само за целите, за които Вие сте ги разкрили пред нас, напр. – за да отговорим на Ваше запитване, обработим Ваши поръчки или да Ви предоставим достъп до определена информация или предложения.

Споделяне на данни
Доколкото Вие сте предоставили съгласието си или имаме правното основание за това и при необходимост, ние ще споделим личните Ви данни с подразделенията на ХАРТМАНН за целите посочени по-горе.
Във връзка с управлението на Уебсайта и предоставяните от него услуги ХАРТМАНН работи с външни компании за предоставяне на услуги като такива за хостинг или IT поддръжка.
Тези компании могат да бъдат ситуирани в страни извън Европейската икономическа общност (“трети държави”), в които законът не предоставя същото ниво на защита на данните, както във Вашата страна. В такива случаи ХАРТМАНН предприема необходимите мерки, за да осигури адекватно ниво за защита на данните.
Данни се споделят само във връзка с и в съответствие с приложимите закони. Ние не продаваме или търгуваме с Вашите лични данни.

Въпроси и коментари; промени
ХАРТМАНН ще отговори на всички искания за информация и, когато приложимо, поправи, промени или заличи Вашите лични данни. Ако желаете да оправите такова искане или ако имате въпрос или коментар във връзка с политиките на защита на данните, моля натиснете свържете се с ХАРТМАНН Екип за Защита на данните и предайте Вашите въпроси и предложение.
Тези правила за защита на данните се осъвременяват периодично. Ще откриете датата на последната актуализация в началото на тази страница.