Инструкции за смяна на торбички за уростома

Ще ви бъдат необходими:

  1. Торбичка за отпадъци
  2. Мека марля или друга мека кърпичка за почистване/подсушаване
  3. Топла вода за почистване
  4. Нова стома-торбичка
  5. Ножици за изрязване на отвор в плочката на стома-торбичката (ако е необходимо)
  6. Други аксесоари, които могат да бъдат полезни (напр. химикал/маркер, щипка за дрехи и др.)

Преди да започнете подмяната на торбичката е важно да сте си подготвили необходимите помощни средства подръка.

Внимателно източете съдържанието от торбичката в тоалетната чиния. Преди да започнете да отлепяте старата торбичка, можете да подпъхнете обикновено найлоново пликче, за да улесните смяната.

С една ръка придържайте кожата на корема, а с другата започнете да отлепяте плочката, като използвате оранжевото ушенце. Може да се наложи да използвате навлажнена кърпа, за да овлажните краищата на плочката.

Използвайте шаблона, за да измерите размера на стомата си.

Ако стомата ви е с неравна или овална форма, внимателно изрежете отвора в плочката на новата торбичка. Уверете се, че формата и размерът на отвора съвпадат с тези на вашата стома. Ако отворът е с повече от 1 мм по-голям стомашно съдържимото ще попадне върху околната кожа и има риск от раздразнения.

Навлажнете няколко няколко марли/кърпи в топла вода (не гореща). Старателно почистете стомата и кожата около нея и подсушете със суха марля/кърпа. Много е важно кожата около стомата да е напълно суха преди да залепите новата стома-торбичка.

Старателно почистете стомата и кожата около нея и подсушете със суха марля/кърпа. Много е важно кожата около стомата да е напълно суха преди да залепите новата стома-торбичка.

Остранете защитното фолио от плочката на новата торбичка непосредствено преди да я прикрепите. Преди да поставите новата торбичка е добре да затоплите плочката за няколко секунди между дланите си.

Позиционирайте плочката върху кожата точно под стомата. Притиснете плочката към кожата с пръсти от центъра към краищата, за да се уверите, че е фиксирана надеждно. Залепете останалата част от плочката от горната страна на стомата. Обходете с пръсти цялата площ на плочката, за да я фиксирате добре

Притиснете плочката към кожата с пръсти от центъра към краищата, за да се уверите, че е фиксирана надеждно. Залепете останалата част от плочката от горната страна на стомата. Обходете с пръсти цялата площ на плочката, за да я фиксирате добре.

Проверете дали изпускателното кранче в долния край на торбичката е в затворено положение (златаната капчица не е видима!).

Поставете използваната торбичка в найлоново пликче за боклук и го завържете преди да го изхвърлите в боклука. Измийте ръцете си старателно след като приключите.