Колостома – основна информация

Това е най-често срещаният вид стома и представлява изкуствено изведен отвор, който свързва дебелото черво с коремната стена. Може да бъде временна или постоянна. Обемът и консистенцията на изпражненията зависят от местоположението на изкуствения отвор. Стомата може да бъде изведена в дясната част на коремната стена (възходяща колостома; изпражненията са течни и съдържат храносмилателни ензими, които дразнят перистомалната кожа), на напречната част на дебелото черво (напречна колостома; изпражненията са полутвърди, не добре оформени) или в низходящата /сигмоидната/ част на дебелото черво (сигмоидна колостома; твърди и добре оформени изпражнения).

В стомата няма нервни окончания и следователно тя няма чувствителност при допир.

Причините за извеждане на колостома могат да бъдат различни, като най-често срещаните са:

  • Злокачествени образувания на дебелото черво, които налагат отстраняването на част от него
  • Хронични заболявания, напр. болест на Крон, улцерозен колит, дивертикулит и др.
  • Травматични увреждания на дебелото черво