Илеостома – основна информация

Илеостомата е хирургично създаден отвор в тънките черва или илеума. Тя може да бъде временна или постоянна. В стомата няма нервни окончания и следователно тя не е чувствителна. Илеостомата е разположена в дясната част на долната част на корема и обикновено е едностволова (едноцевна) или двустволова (двуцевна). Честа причина за извеждането на  илеостома е напълното отстраняване на дебелото черво или в случай, че се налага да се възстанови оперирана част от дебелото черво. След операцията изпражненията са редки и воднисти. След няколко седмици обаче се сгъстяват, но тъй като са богати на храносмилателни сокове са доста агресивни и причиняват дразнене и възпаление при контакт с кожата.

Илеостомата е хирургично създаден отвор в тънките черва или илеума. Тя може да бъде временна или постоянна. В стомата няма нервни окончания и следователно тя не е чувствителна. Илеостомата е разположена в дясната част на долната част на корема и обикновено е едностволова (едноцевна) или двустволова (двуцевна). Честа причина за извеждането на  илеостома е напълното отстраняване на дебелото черво или в случай, че се налага да се възстанови оперирана част от дебелото черво. След операцията изпражненията са редки и воднисти. След няколко седмици обаче се сгъстяват, но тъй като са богати на храносмилателни сокове са доста агресивни и причиняват дразнене и възпаление при контакт с кожата.